Phương trình hóa học là gì? Từ điển phương trình hóa học Online

Hôm nay đến với môn hóa, bài viết sau đây sẽ nói về phương trình hóa học là gì, có mấy bước để viết, ý nghĩa là gì và từ điển phương trình hóa học Online, chúng ta cùng bloghochanh.com xem chi tiết

Phương trình hóa học là gì?

Phương trình hóa học được biểu diễn bằng cách viết công thức của các chất tham gia ở bên trái, các chất sản phẩm ở bên phải.

Phương trình hóa học được viết bằng ba bước

  1. Viết sơ đồ của phản ứng, gồm công thức của các chất tham gia và sản phẩm. VD: 
  2. Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố bằng cách đặt hệ số thích hợp trước công thức. VD: 
  3. Viết phương trình hóa học. VD: 

Lưu ý:

Không viết 6O trong phương trình hóa học, vì khí oxi ở dạng phân tử O2 Tức là không được thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đã viết đúng. Viết hệ số cao bằng ký hiệu, thí dụ không viết 

Nếu trong công thức hóa học có nhóm nguyên tử, thí dụ nhóm (OH), nhóm (SO4)… thì coi cả nhóm như một đơn vị để cân bằng. Trước và sau phản ứng số nhóm nguyên tử phải bằng nhau (trừ những phản ứng trong đó có nhóm nguyên tử không giữ nguyên sau phản ứng, khi đó phải tính số nguyên tử mỗi nguyên tố).

Ví dụ: Lập phương trình hóa học từ phương trình chữ sau: Natri cacbonat + Canxi hiđroxit → Canxi cacbonat + Natri hiđroxit

Sơ đồ phản ứng: 

Số nguyên tử Na cũng như số nhóm (OH) ở bên trái đều là 2 và ở bên phải đều là 1. Còn số nguyên tử Ca và số nhóm (CO3) ở hai bên đều đã bằng nhau. Chỉ cần đặt một hệ số trước công thức một chất là viết được phương trình hóa học: 

Ý nghĩa của phương trình hóa học

Phương trình hóa học cho biết: Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. Tỉ lệ này bằng đúng tỉ lệ hệ số mỗi chất trong phương trình.

Ví dụ: theo phương trình hóa học 

Số nguyên tử Al: Số phân tử O2: Số phân tử Al2O3 = 4: 3: 2

Hiểu là: cứ 4 nguyên tử Al tác dụng với 3 phân tử O2 tạo ra 2 phân tử Al2O3.

Thường chỉ quan tâm đến tỉ lệ từng cặp chất, thí dụ:

Cứ 4 nguyên tử Al tác dụng với 3 phân tử O2.

Cứ 4 nguyên tử Al phản ứng tạo ra 2 phân tử Al2O3.

Hay cứ 2 nguyên tử Al phản ứng tạo ra 1 phân tử Al2O3.

Theo wikipedia

Từ điển phương trình hóa học Online

Tìm kiếm phương trình trong nháy mắt, bạn click vào đây

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*